Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handelstillfälle torsdagen 27 maj

Nästa ordinarie handelstillfälle är torsdagen den 27:e maj. Om du undrar över något, kontakta din mäklare snarast, så hjälper vi dig.