Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handelstillfälle onsdagen 12 maj

Nästa ordinarie handelstillfälle är onsdagen den 12:e maj. Om du behöver stödrätter för att nå 4ha gränsen, kontakta din mäklare snarast, så ordnar vi det.