Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

På torsdag 15/4 är sista dagen att köpa om...

...du har stödrätter för mindre än 4 hektar. Skicka in ditt bud snarast! Vi ordnar affären och överför stödrätten så att det finns stödrätter till din SAM 2021. Om ni skickar in sent på dagen kanske vi inte hinner med samma dag men i så fall blir det bara 1% avdrag/arbetsdag (dock senast 10 maj) så det är ändå värt att köpa.Om du har stödrätter för mer än 4 hektar har du ända till den 15 juni på dig att komplettera med/sälja dina stödrätter.//Mvh Stödrättsbörsen