Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handel på torsdag 4 juni

Välkommen in med nya bud eller justeringar av redan inlämnade bud.
Det finns stort utbud av stödrätter just nu.

Kontakta din mäklare för mer information!

Kommande handelsdagar: 4 och 11 juni.

Mvh Stödrättsbörsen