Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handelstillfälle onsdag v21

Nästa handelstillfälle är vecka v21 och då kommer det att vara handel på onsdagen (20 maj) istället för på torsdagen.