Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Viktig information till säljare!

Hej. Nästa handelstillfälle är onsdagen den 5 juni och årets sista ordinarie handel är den 13 juni. Då vi inte längre ges möjlighet av Jordbruksverket att använda överföring via blankett så är det extra viktigt att säljarna snabbt skickar in sin fullmakt till jordbruksverket så att den blir registrerad i tid. Alternativet är att säljaren direkt ger mig en fullmakt via mina sidor på sjv.se De kvarvarande handelsdagarna kommer nämligen endast säljare där fullmakten redan är registrerad hos Jordbruksverket att få vara med. Så om du fortfarande har stödrätter som du vill sälja i år se till att skicka in blanketterna och få fullmakten registrerad hos Jordbruksverket. Om ni har några frågor så ta kontakt med din mäklare.Mvh, Stödrättsbörsen