Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Stödrättsinfo för säljare

Om du har stödrätter att sälja skall du alltid skicka med en aktuell förteckning över dina stödrätter. Förteckningar över ditt stödrättsinnehav hittar du på Jordbruksverkets hemsida under "Mina sidor" eller i SAM-internet under "Sammanställning 2018".Stödrätter som är gråmarkerade går inte att överföra och de är därmed inte säljbara./Stödrättsbörsen