Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Handeln med stödrätter för 2017 är avslutad

Alla affärer som genomförts har skickats och mottagits av jordbruksverket. Av de överföringar som skickats in tom maj har de allra flesta godkänts och utbetalats till säljarna.

Det finns dock några anledningar till att det inte är säkert att det är klart:
- Köparen har inte betalt.
- Säljarens stödrätter är låsta pga pågående gårdsstödsärende.
- Säljaren har inte uppgett något kontonummer på säljordern.

De som inte har betalt sin faktura kommer få påminnelse med information om att det blir inkassoärende om det inte betalas.

Jordbruksverket hade bara börjat handläggningen av de överföringar som skickades in i juni (avstämt 29/6). Jordbruksverket meddelade att det kommer ta minst en månad. Vi förstår er säljare om det känns jobbigt men hoppas att ni ändå har förståelse för detta.

Trevlig sommar/