Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Handeln med stödrätter för 2016 avslutad

Handeln med stödrätter för 2016 är avslutad. Om du fått faktura eller avräkning håller vi på att slutföra affären genom att få överföringarna bekräftade av jordbruksverket samt insättningar av köpelikvider från köparna. Därefter görs utbetalningar till respektive säljare.

Mvh Stödrättsbörsen