Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nu finns det nya bud på Stödrättsbörsen!

Nu märks det att SAM-internet har kommit igång och differenser av stödrättsinnehav och ansökt areal läggs ut på Stödrättsbörsen. Det är läge att köpa stödrätter om du har för få eller sälja stödrätter om du har för många!

Se här för en aktuell spread.

Mvh Stödrättsbörsen