Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Handeln med stödrätter avslutad!

Nu är handeln med stödrätter avslutad för i år. Alla inlämnade köpordrar fick avslut men dessvärre inte säljbuden. Säsongen har dock präglats av ett överskott vilket inneburit låga priser.

Samtliga affärer/överföringar, som vi inte hunnit med elektroniskt, är nu skickade till Jordbruksverket för registrering men det kan ta ett tag innan de skickar meddelande om att överföringen gått igenom.

Mvh Stödrättsbörsen