Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nu börjar handeln med stödrätter

Stödrättsbörsen har nu fått in både köp- och säljordrar på stödrätter. Om du har obalans i ditt innehav är det "sista chansen" att jämna ut ditt innehav. Om du har överskott av stödrätter kommer det ske en indragning av dina överskottsstödrätter efter den 12 maj.

Stödrättsvärdena kommer också att justeras 2015, läs mer om detta och titta närmare på inneliggande bud.

/ Stödrättsbörsen