Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Köpläge

I samtliga regioner finns stort utbud av stödrätter. Det gör att priserna har pressats och det är köpläge på stödrätter. Som säljare bör man fundera på vilken lägstaprisnivå man kan tänka sig att sälja för. Det är större chans att bli av med sitt överskott av SR om man sätter rätt pris från början. Det är ingen idé att lägga ut till försäljning med pris som är lika med 1 ggr gårdsstödet, snarare gäller 0,5 ggr värdet som riktlinje vid prissättningen. Diskutera med din mäklare och snegla gärna på statistiken.

Mvh Stödrättsbörsen