Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

3 april är sista dag...

...för dig med stödrätter för mindre än 4 hektar att komplettera ditt stödrättsinnehav om du ska söka utbetalning för gårdsstöd 2014. Handeln genomför vi dock onsdagen den 2 april för att vi ska hinna administrera överföringsblanketterna.

Ni andra, som idag har stödrätter för mer än fyra hektar, kan komplettera ert stödrättsinnehav tom den 15 juni.

Mvh Stödrättsbörsen