Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Stort utbud av stödrätter

Vi har nu stort utbud av stödrätter till salu i Stödrättsbörsen. Köpare kan göra bra affärer eftersom utbudsöverskott pressar priserna. Lägg bud på stödrätter med tilläggsbelopp eller med grundstöd men tänk på att alla stödrätters värde skall utjämnas tom 2019. Vill du se inneliggande bud, klicka här.

/Stödrättsbörsen