Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Köpläge på Stödrättsbörsen

Vi har förnuvarande många säljbud inlagda på Stödrättsbörsen. Har du underskott i din SAM ansökan, skicka in ett köpbud!

Mvh Stödrättsbörsen