Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Sista chansen

Fram till lunch den 18 april finns chansen för er med stödrätter för mindre än fyra hektar att komplettera ert innehav, kontakta er mäklare för tillvägagångsätt.

Mvh Stödrättsbörsen