Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nyhet på Stödrättsbörsen.se

Nu finns inneliggande bud upplagda på Stödrättsbörsens hemsida. Men för att anpassa ditt eget bud efter inneliggande bud rekommenderas att ni tar kontakt med er mäklare. Spreaden uppdateras varje tisdag och på torsdagar sker handeln (med vissa undantag). Tänk också på att det kontinuerligt kommer in nya bud och justeringar på inneliggande bud vilket påverkar affärsutfallet på torsdagarna.

Mvh Stödrättsbörsen