Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Nästa handel på fredag den 20 april

Välkommen in med nya bud eller justeringar av redan inlämnade bud.
Det finns stort utbud av rätter för samtliga regioner (särskilt i reg 3-5).

Kontakta din mäklare för mer information!

Kommande handelsdagar: 20 och 27 april, 4, 11 och 25 maj, 1 och 14 juni.

Mvh Stödrättsbörsen