Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Affärer tom 29 mars

Alla stödrätter som inköpts vid affärer genomförda tom 29 mars är överförda till köparen om fakturan är betald. I de fall köparen inte hunnit betala (affärer genomförda 23-28 mars) har vi idag (29 mars) skickat in pappersblanketter till sjv så att de registrerats inkomna. Överföringarna görs sedan elektroniskt så snart fakturorna är betalda. Det kan därför dröja innan ni kan se ert innehav i SAM-internet vilket dock inte vållar några problem för kommande gårdsstödsutbetalningar i december.

När överföringarna är genomförda betalar vi ut likviden till säljaren.

PS. Alla som noterat ett kryss i budblanketten "Jag behöver köpa stödrätter innan 29 mars" har senast idag genomfört en affär!

Mvh Stödrättsbörsen