Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Försäljning innan fördelning av tilläggsbelopp

Eftersom vi har stort utbud på Stödrättsbörsen är det sannolikt att vi inte hinner sälja alla stödrätter som anmälts till förmedling. För dig som väntar tilläggsbelopp som skall fördelas på dina ägda stödrätter den 29 mars finns två alternativ:
1. Dra tillbaka kvarvarnade (innan den 29 mars) säljbud och fördela om stödrätterna på egen hand.2. Redovisa tilläggsbeloppet (efter den 29 mars, beräknat belopp/stödrätt) till din mäklare som i sin tur justerar värde och pris hos Stödrättsbörsen för försäljning efter den 29 mars.

Om justering av säljbud inte genomförs kan rätterna säljas utan eventuellt mervärde pga tilläggsbelopp. Justering bör därför göras innan nästa handelsdag som blir den 20 april.

Mvh Stödrättsbörsen