Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Angående affärer före 29/3

Sista handelsdag, innan den 29 mars, blir onsdagen den 28 mars och samtliga affärer genomförda tom denna dag kommer att registreras inkomna hos sjv senast den 29:e.

Handeln på "börsen" kommer sedan fortsätta till den 15 juni. Observera att du som inte har stödrätter för minst 4,00 hektar (samt minst 4 hektar i SAM) måste göra affär innan den 29 mars.


Mvh Stödrättsbörsen