Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde

Angående reformen 2014

Enligt våra tolkningar, av det utkast till förslaget om reformen 2014, så kan följande hända:
- De gamla stödrätterna tas tillbaka och istället delas det ut nya rätter.
- Befintliga tilläggsbelopp reduceras med 60-70% 2014, därefter successivt fram till 2019.
- De nya rätterna delas ut, upp till ansökt areal.
- De nya rätterna delas bara ut till brukare som aktiverade stödrätter 2011. Dvs fick utbetalning för sina stödrätter 2011. Det räcker inte med ett innehav!
- Nystartare, som inte aktiverade rätter 2011, och är under 40 år, kan söka tilldelning ur nationella reserven.
- Vid brukarskiften skall överlåtaren kunna överföra "aktiveringen" till övertagare eller nystartare.

OBS, Detta är inte klart och kan förändras innan beslut fattas!

Mvh Stödrättsbörsen