image

Välkommen till Stödrättsbörsen

Nu är handeln för 2019 igång.
Vi hjälper dig om du vill köpa stödrätter eller om du vill sälja stödrätter. Om du vill lämna ett bud kontakta din mäklare eller följ instruktionerna på mäklarens hemsida. Nu går det bra att lämna in ditt bud för handel på Stödrättsbörsen. Ta kontakt med din mäklare eller skriv ut budblanketten på mäklarens hemsida.

Vi på Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.
 
 • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig!
 • upprättar köpehandlingar
 • säkrar betalningen via ”spärrat konto”
 • anmäler överföringar till Jordbruksverket
 • publicerar statistik över gjorda affärer
 • garanterar att affären går igenom
 •  

  image Startsida
  Saknar du stödrätter till din jordbruksmark eller har du för många, då kan vi hjälpa dig!
  image Om oss
  Det är vår kompetens och vårt engagemang som är till nytta för dig.

        
  image Mäklare
  Det är via mäklaren du lämnar köp- och säljbud och det är här du hittar budblanketten. Kontakta din mäklare om du vill justera ett redan inlagt bud!
  image Statistik och inneliggande bud
  Här finns prisstatistik efter handel och inneliggande bud
        
  image Förmedlingspris och anmälningsavgift
  För denna förmedling tar vi en avgift, läs mer om denna här
  image Villkor
  När vi jobbar tillsammans efter dessa villkor blir det inga missuppfattningar